Privacyverklaring - Madam Wol

Privacyverklaring
Madam Wol

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren hoe Madam Wol omgaat met jouw persoonsgegevens.  Ik leg hieronder uit wat ermee gebeurt en met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd.  

Ze is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Madam Wol, Sigrid Christiaens, Martha Somersstraat 1, 2800 Mechelen, btw BE0726.925.522

Je gegevens worden uiteraard zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.  Je gegevens worden veilig bewaard en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je mijn website bezoekt kunnen volgende gegevens verwerkt worden:
. je voor- en achternaam
. je adresgegevens
. je telefoonnummer
. je e-mailadres
. je IP-adres (het adres vanaf waar mijn website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding)
. gegevens over je activiteiten op mijn website
. locatiegegevens
. bankrekeningnummer

Doel van de verwerking
Ik gebruik jouw persoonsgegevens / contactgegevens enkel om met jou in contact te komen, met jou te kunnen communiceren en om jou je bestelde producten te kunnen leveren.  Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.  Ik verzamel alleen die gegevens die ik nodig of nuttig vind.  Deze gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit met derden gedeeld.

Beveiliging
Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij mij. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan het zijn dat ik gebruik maak van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden veilig bewaard zodat derden hier geen toegang toe hebben.  Zonder uw schriftelijke toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw persoonsgegevens in mijn klantenbestand.  Ik ben uiteraard ook gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ik respecteer jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens.  Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met mij opnemen.

Cookies
Madam Wol gebruikt technische en functionele cookies om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Privacyverklaring – update oktober 2019

Madam Wol

De website madamwol.be maakt gebruik van cookies. Dit is nodig om jou als bezoeker een optimale website ervaring te bezorgen.  

Als je doorgaat naar deze website wil dat zeggen dat je hier akkoord mee bent.